Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne Zgodnie z Kartą Nauczyciela: Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie: 1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy; 2) częściowej likwidacji...

PORADA PRAWNA

13 stycznia 2012 Zatrudnianie (kodeks pracy)

W gminie planowana jest likwidacja niewielkiej szkoły. Nauczyciele mają stać się pracownikami zespołu szkół. Jest propozycja by wręczyć wypowiedzenia wszystkim nauczycielom, tym z likwidowanej szkoły i z Zespołu Szkół i ponownie zatrudnić tylko tych najlepszych. Czy jest taka możliwość prawna?

Zgodnie z Kartą Nauczyciela:

Art. 20. 1. Dyrektor szkoły w razie:
1) całkowitej likwidacji szkoły rozwiązuje z nauczycielem stosunek pracy;
2) częściowej likwidacji szkoły albo w razie zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć rozwiązuje z nim stosunek pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenosi go w stan nieczynny. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może wyrazić zgodę na ograniczenie zatrudnienia w trybie określonym w art. 22 ust. 2. 

 

Ta sytuacja dotyczy likwidowanej szkoły. W zależności teraz od tego, czy nauczyciele będą przeniesieni w trybie art. 18 Karty Nauczyciela do zespołu szkół, czy też zostaną z nimi rozwiązane stosunki pracy i nawiązane nowe - dostaną lub nie odprawy.

Art. 18. 1. Nauczyciel zatrudniony na podstawie mianowania może być przeniesiony na własną prośbę lub z urzędu za jego zgodą na inne stanowisko w tej samej lub innej szkole, w tej samej lub innej miejscowości, na takie same lub inne stanowisko.

 

Jeżeli zostaną przeniesieni (art. 18) - nie przysługuje odprawa.

Jeżeli rozwiązane zostaną stosunki pracy (art. 20) - odprawa przysługuje.

 

W przypadku nauczycieli zatrudnionych w zespole szkół nie widzę prawnych możliwości wypowiedzenia im stosunków pracy. Oprócz art. 20 - całkowita lub częściowa likwidacja szkoły, zmiany organizacyjne powodujące zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmiany planu nauczania uniemożliwiające dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze zajęć, zwolnić nauczyciela mianowanego można jedynie w przypadkach określonych w art. 23 Karty Nauczyciela. Z pozostałymi nauczycielami też nie będzie tak łatwo. Przykładowo - nauczyciel kontraktowy zatrudniony na czas nieokreślony może otrzymać 3-miesięczne wypowiedzenie, ale wypowiedzenie to trzeba uzasadnić. W przypadku nauczyciela, który prawidłowo wykonuje swoją pracę (nie ma w dokumentacji nic, co mogłoby stać się podstawą do rozwiązania stosunku pracy), a do tego istnieją możliwości dalszego zatrudniania (są dla niego godziny), nie ma podstaw, aby takiego nauczyciela zwolnić.

 

 

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

PODOBNE PROBLEMY

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT