Proszę określić typ placówki, którą Państwo zarządzacie a dokumentacja i treści dla niej będą widoczne jako pierwsze. Szkoła Przedszkole

Dokumentacja dyrektora

SZKOLENIA WIDEO

NIEZBĘDNIK PRAWNY


Nadzor-pedagogiczny.pl Porady prawne USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).    Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40...

PORADA PRAWNA

15 sierpnia 2011 Prawo oświatowe

Proszę mi powiedzieć ile godzin karcianych (wynikających z art.42KN)w ciągu pierwszego i ile godzin w ciągu drugiego semestru roku szkolnego 2011/2012 powinien przepracować nauczyciel liceum ogólnokształcącego.

USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (ze zm.).

 

 Art. 42. 1. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień.

2. W ramach czasu pracy, o którym mowa w ust. 1, oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

(...)

b) nauczyciel szkoły ponadgimnazjalnej, w tym specjalnej, jest obowiązany prowadzić zajęcia w ramach godzin przeznaczonych w ramowych planach nauczania do dyspozycji dyrektora szkoły, z wyjątkiem godzin przeznaczonych na zwiększenie liczby godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w wymiarze 1 godziny w tygodniu;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

Należy zliczyć tygodnie nauki szkolnej odliczając np. ferie zimowe, dni świąteczne oraz dni, w których nauka się nie odbywa z powodu matur (czyli zliczamy tygodnie do czasu trwania zajęć dydaktycznych).
W 1-wszym półroczu należy zliczyć tygodnie do czasu rozpoczęcia ferii zimowych, w 2-im - od ich zakończenia - i tu może być sytuacja różna w różnych województwach, ponieważ inne są terminy rozpoczęcia ferii zimowych.

Jeśli napotkaliście Państwo na podobny problem i chcielibyście uzyskać indywidualną poradę ekspercką - prosimy o zadanie pytania ekspertom​.

Jeśli chcecie Państwo w nieograniczonym stopniu korzystać z indywidualnych
porad prawnych dostosowanych do potrzeb placówki prosimy o wykupienie
abonamentu.


Gwarantujemy zgodność z obowiązującymi
przepisami prawa.

Zamów bezpłatny biuletyn informacyjny. Śledź na bieżąco:
  • Komunikaty z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Kuratorium Oświaty!
  • Porady i opinie ekspertów.
  • Nowe narzędzia dla dyrektorów placówek oświatowych.
  • Bieżące informacje prasowe

Copyright 2018 Forum Media Polska sp. z.o.o | Redesign: Duind.com

ZAWARTOŚĆ

KONTAKT